ฮาเนดะ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ฮาเนดะ (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105548061011
ที่อยู่::ู่
731 อาคารพีเอ็ม ถ.อโศก-ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท:์
FAX:
Website:
รายละเอียดบริษัท: นำเข้า จัดจำหน่าย วัตถุดิบ อุปกรณ์ชิ้นส่วน และวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ใส่ความเห็น