พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107536000587
ที่อยู่::ู่
348  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท:์
0-2328-1035
FAX:
0-2328-1058
Website: http://www.patkol.com
รายละเอียดบริษัท: เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต รับสร้าง และจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งหลอด, โรงน้ำแข็ง, ห้องเย็นอุตสาหกรรม, ตู้แช่ในซูเปอร์มาร์เกต, โรงงานนม ไอศกรีม เครื่องดื่มและเบียร์ ตลอดจนโรงงานผลิตอาหารต่างๆ มียอดขายในปี 2547 มากกว่า 2,000 ล้านบาท ต้องการผู้ที่มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะทำงานหนักและรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ใส่ความเห็น