บางกอกกล๊าส จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บางกอกกล๊าส จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105517003019
ที่อย:ู่
47/1  หมู่ที่ 2  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึ่งยี่โถ ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท:์
0-2834-7000
FAX:
0-2533-1030
Website: http://www.bangkokglass.co.th
รายละเอียดบริษัท: บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยให้ผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ยา เครื่องดื่มและอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วและก้าวมาเป็นผู้นำในการผลิต<br>บรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย โดยยึดหลักว่า เราห่วงใยและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ระยอง ขอนแก่น ปราจีนบุรี และจังหวัดอยุธยา

ใส่ความเห็น