บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105537121254
ที่อยู่:
123/3 หมู่ 3 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง   จังหวัด  นนทบุรี   11110
เบอร์โทรศัพท:
0-2920-8030 ต่อ 122
FAX:
Website: http://www.pttrm.co.th/
รายละเอียดบริษัท: ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ และการตลาดค้าปลีก เรามีสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่มากกว่าร้อยสาขา กระจายครอบคลุมพื้นที่ 22  จังหวัดทั่วประเทศ  พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านคุณภาพการให้บริการมากกว่า  4,000 คน     ภายใต้การบริหารงานโดย  …  บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

ใส่ความเห็น