บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105535035415
ที่อยู่::ู่
39/9 หมู่ที่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท:์
0-2832-1949
FAX:
0-2832-1996
Website: http://www.saijo-denki.co.th/
รายละเอียดบริษัท: บริษัทผลิต และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยอดจำหน่ายมากกว่าพันล้านต่อปี บริษัทก่อตั้งมากกว่า 15 ปี

ใส่ความเห็น