บริษัท จรูญรัตน์โปรดักส์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท จรูญรัตน์โปรดักส์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:135537003456
0105533018530
ที่อยู่
49 หมู่ที่ 11 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215012150
เบอร์โทรศัพท:์
02-987-9399
FAX:
Website: http://www.jaroonrat.com/
รายละเอียดบริษัท: บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า หรือ ที่เรียกว่า EDP เป็นระบบการเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมบนชิ้นงานโลหะ ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , จักรยานยนต์ ฯลฯ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรม การผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการ จึงได้ทำการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า และได้ทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 และ ISO/TS 16949

เข้ามาควบคุมคุณภาพในการผลิตทำให้ลูกค้ามั่นใจในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ การบริหารการจัดการระบบขนส่ง เพื่อสอดคล้องความต้องการของลูกค้า การบริหารต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับการแข่งขันของตลาด ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้ ยึดถือความพึงพอใจลูกค้าเป็นหลัก บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ยังมีบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการเตรียมผิวโลหะ โปรดดูหน้าบริการของเรา

ใส่ความเห็น