บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107537001421
ที่อยู่:
2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์:
0-2318-0062 ต่อ 1277
FAX:
E-Mail:

hrm@sahapat.co.th

Website: http://www.sahapat.co.th
รายละเอียดบริษัท: บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี

ใส่ความเห็น