บริษัทฝาจีบ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทฝาจีบ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0107537000416
ที่อยู่::ู่
5 ซ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท:์
025330450
FAX:
Website: http://www.crownseal.co.th/
รายละเอียดบริษัท: เป็นผู้นำด้านการผลิตฝาปิดผนึกผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยา

ใส่ความเห็น