ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105538025054
ที่อยู่::ู่
เลขที่ 33/4 หมู่ 6 ต.บางโทรัด องเมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท:์
0-3483-9451
FAX:
Website:
รายละเอียดบริษัท: บริษัทฯ ดำนินธุรกิจผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และ แผ่นกระดาษลูกฟูก

ใส่ความเห็น