«

»

มิ.ย. 17

ประชาสัมพันธ์

ทางสถาบัน AEC Education Center ผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศแก่นักศึกษาไทยมากว่า 10 ปี ทาง AEC Education Center ได้เปิด Admission Center ให้เป็นศูนย์กลางในการรับยื่นใบสมัครเข้าตรงกับทุกมหาวิทยาลัย โดย AEC Education Center มีจุดประสงค์เพื่อช่วยประสานงานด้านเอกสารในการยื่นใบสมัครและเอกสารสำคัญอื่นๆ และเป็นช่องทางในการช่วยให้นักศึกษาได้สื่อสารตรงกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ21082014_01 001