«

»

มิ.ย. 22

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยบริษัทแคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ และสนใจเข้าร่วมงงานกับทางบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
21082014_01 001001002