«

»

มิ.ย. 22

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วย Asian Development Bank Thailand Resident Mission มีความต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support & General Service Assistant จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ21082014_01 001