«

»

มิ.ย. 14

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือสำรวจชั้นนำ ซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Sokkia Co.,Ltd (Japan) ภายใต้ยี่ห้อ SOKKIA มีความประสงค์ในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือสำรวจในภูมิภาคต่างๆ แต่บริษัทฯ ยังขาดบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ จึงมีความต้องการที่จะรับสมัครงานในตำแหน่ง IT/Networking Support รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21082014_01 001

21082014_01 002