นักศึกษา

สำหรับนักศึกษา กรอกข้อมูลการสมัครงาน

คำแนะนำ

1. ในช่อง Username กรุณากรอก รหัสนักศึกษา รวมถึงขีด (-) และตัวเลขหลังขีด เช่น 014850908047-2
2. ในช่อง Password กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

 

Part-Time

ถามตอบเกี่ยวกับงาน Part-Time

View page »

ใส่ความเห็น